JUST-热真空模拟试验设备
热真空模拟试验箱
温度范围: -70ºC - +150ºC
温度均匀性: ± 1ºC在热层或者底板上进行测量
极限真空度: ≤5x10-7 mbar(室温,无测试样)
真空腔体尺寸: Ø1100 x 1300 mm
內容积有效尺寸: Ø900 x 1200 mm
试样不锈钢材质支撑台尺寸: 500 x 1000 x 20 mm